İK Politikası

Ergear İnsan Kaynakları olarak hedefimiz: Ergear‘ın başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha da ileri noktaya taşımak amacıyla adil, şeffaf, duyarlı, yenilikçi insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları hayata geçirmektir. Ergear İnsan Kaynakları stratejimiz; faaliyet gösterilen sektörlerde herkesin çalışmak istediği bir şirket olmaktır.

Bu stratejiyi gerçekleştirmek için:

  • Sektöre özgü dinamikleri göz önünde bulundurarak; segmente edilmiş, çözüm odaklı insan kaynakları uygulamaları tasarlar ve hayata geçiririz.
  • İşgücü ihtiyacının belirlenmesinden, aile bireylerimizin Ergear’daki çalışma hayatı süresince deneyimlediği, tüm insan kaynakları sistem ve süreçlerinde ana prensiplerimiz; Sürekli gelişim, yüksek performansa teşvik etme ve ödüllendirmedir.
  • Çalışan gelişimi yaklaşımımıza paralel olarak performans değerlendirme sürecimiz yılda bir defa genel değerlendirme ve ara değerlendirmeler olmak üzere hedeflerimize dayalı olarak ölçülür ve performans değerlendirme sonuçlarına göre, aile bireylerimizin, gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlarına etki eder.
  • Yüksek potansiyele sahip çalışanların, Ergear ailesine kazandırılması ve yönetim kadroları için geliştirilmesini hedefleriz.
  • Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemiş bir kurum olarak aile bireylerimizin gelişimlerini takip eder, Ergear içerisinde yatay ve dikey kariyer olanaklarını aile bireylerimizle paylaşırız.
  • Adil, şeffaf ve rekabetçi ücretlendirme sistemleri, şirket hedefi ve bireysel hedef bazlı performans odaklı yaklaşım ile aile bireylerimizi katma değer oranında ödüllendirmeyi hedefleriz.
  • Doğru ve etkin iş gücü ihtiyaçlarını belirleyerek, işin içeriğine dayalı bir iş değerleme sistemi ile verimli organizasyon yönetimi, doğru norm kadro planlamaları yapmayı hedefleriz.
  • Potansiyeli açığa çıkaran, eğitim ve gelişim fırsatları ile destekleyen kariyer planlama uygulamamız ile doğru insana doğru yatırımı yapmak önceliğimizdir.
  • İnsan Kaynakları olarak aile bireylerimizi Ergear’daki çalışma hayatları boyunca dinleyerek potansiyel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiriz.